vergelijking van de gewone en de verticale computermuis

Een ontspannen pols met een ergonomische verticale muis

  • Vermijden van RSI problemen aan pols
  • Minder spierspanning op handen, armen, schouders en nek
  • Vermijden van uitstralingspijn of tintelingen
  • Vraag een goed advies aan onze kinesisten, ze zijn altijd aanwezig
  • Ter beschikking in allerlei vormen en grootten naargelang jouw handgrootte (logisch toch?)

Vergelijking van de gewone en de verticale muis.

In het onderzoek moest men bepaalde letters selecteren en deleten. De gewrichtshoeken in de pols werden geregistreerd door middel van een electrogoniometer. De zijwaartse en opwaartse houding waren duidelijk minder bij de verticale muis. De kleine voorarmspiertjes die instaan voor deze bewegingen vertoonden dan ook een lagere spieractiviteit. Door de meer ontspannen houding in de pols was er minder kracht nodig om te klikken. Er was geen verschil tussen beide types van muizen voor wat betreft de spieractiviteit van de monnikskapsspier  in de nek. De verticale muis resulteert in minder ongemak ter hoogte van de schouder en de pols.Daar tegenover stond dat de meeste proefpersonen de verticale muis minder comfortabel vonden omdat de bewegingen minder vlot gebeuren. Ook de productiviteit was 25% lager en de algemene voorkeur ging naar de traditionele computermuis.

Deze laatste factoren zouden wel verklaard kunnen worden doordat het gebruik van een verticale muis enige gewenning en training vraagt. Het minder nauwkeurig kunnen werken is te wijten aan de grote spieren die aangesproken worden en die eigenlijk instaan voor de grove motoriek. Toch was het aantal gemaakte fouten niet verschillend

In het kader van preventie van musculoskeletale aandoeningen is de verticale muis een goede oplossing, die het uitproberen waard is. Uit eerder onderzoek bleek dat de pijn in nek, schouders, voorarm en hand duidelijk vermindert zes maanden na de invoering van dit type muis. Na een aanpassingsperiode werden ook geen subjectieve klachten vastgesteld.

Recent ondervroegen we nog 120 tweedejaarsstudenten ergotherapie : 95% gebruikt een laptop en ongeveer 75% van hen gebruikt helemaal géén muis maar hun laptoptouchpad en dat is nog erger.

Computer mouse use in two different hand positions: exposure, comfort, exertion and productivity.

Gustafsson E, Hagberg M. Appl Ergon 2003; 34: 107-113. Besproken door Roeland Motmans www.ergonomiesite.be