manueel of elektrisch in hoogte instelbaar

Manueel of elektrisch in de hoogte instelbaar?

Het werkvlak moet dus zonder pardon aan je lichaam in de hoogte aangepast worden tenzij je wonderwel nét paste aan die "standaard"hoogte van 75cm. Met wat knutselwerk en bijvoorbeeld houten blokjes kan je natuurlijk al een eind komen. Maar op de markt bestaan er zowel systemen die je met verstelschroeven éénmaal op de juiste hoogte kan instellen als andere die je makkelijk op elk moment nog kan wijzigen.  Wij vinden het beter wanneer het werkvlak voortdurend van hoogte kan gewijzigd worden.

Op die manier kan je die ene bureau gebruiken met andere personen van verschillende lichaamslengte. Denk maar aan een flexwerkplek, een call-center of bijvoorbeeld een klantenbalie. Je komt toe en hopla je stelt het werkvlak dan op jouw hoogte in. Maar meer nog laat het toe om ook voor jezelf te kiezen uit een zittende, halfstaande of staande werkhouding zodat je voortdurend varieert in rugbelasting.

Verstelbaarheid met slinger.

Er bestaan nog steeds verstelbare systemen met een slinger : een eenvoudige en goedkopere techniek maar het nadeel blijft de traagheid.  Zo traag zelfs dat we merken dat gebruikers er tegen opzien om van positie te veranderen en het uiteindelijk niet meer gebruiken. Dat is jammer.  Voor zit/zit-verstellingen vinden we ze nog de moeite waard. Denk maar aan een callcenter waarbij de volgende gebruiker éénmalig zijn/haar werkplek aanpast bij aanvang.

Verstelbaarheid met gasveer

Volledigheidshalve vermelden we nog de verstelsystemen met een gasveer. Deze hydraulische systemen zijn uit de gratie gevallen omdat elektrische systemen betaalbaar geworden zijn. Ook de belasting van de gasveer moest manueel ingesteld worden. Een plastisch voorbeeld : je legt 10 zware dossiers extra op je tafel of je haalt de printer er af. Zonder aanpassing van de gasveer sleur je je een breuk om de tafel hoger te krijgen of springt ze tegen het plafond in het andere geval.

Elektrische verstelbaarheid

Elektrische systemen zijn de meest gangbare systemen voor zit-sta tafels.  Het gebruikscomfort wordt hier vooral bepaald door de snelheid ten opzichte van slingerverstelling.  Let op de volgende technische verschillen : tweetraps versus drietraps, snelheid, dynamische en statische draagkracht, 1-motorig versus 2-motorig, mechanische of elektronische gelijkrichting, garantie. Lees meer.

 

Tweetraps versus drietraps.

Dit geldt voor alle verstelbare zit-sta systemen. Hier gaat het om 2 of 3 bewegende delen van de hoogteverstelbare zuil.  Als je met meerdere mensen een werkplek deelt, lijkt het ons meer aangewezen om een drietraps onderstel te kiezen.  Dit laat toe om bijvoorbeeld van 62cm hoogte te vertrekken maar ook om aan 130cm te eindigen.  Een tweetraps onderstel limiteert vaak de kleinere mensen in zittend werk en de grotere mensen bij het staand werken.  Een bereik van een tweetraps onderstel zou 72-120cm maar evengoed bijvoorbeeld 62-105cm kunnen zijn.

Hoe bepaal ik mijn bureauhoogte?

Waarschijnlijk stond je er nog niet bij stil, maar je bureauhoogte is afhankelijk van je lichaamslengte! Zo moet de tafel zich aan jou aanpassen en zeker niet omgekeerd.
Blijkbaar is iedereen in België gedoemd om aan een “standaard” bureauhoogte van 75cm te werken. Waar kleinere mensen zich nog wel eens behelpen met een voetenbankje, stellen grotere mensen hun stoel heel laag in om niet al te veel voorovergebogen te moeten werken. Maar een te lage stoelpositie heeft serieuze gevolgen voor de belasting op je lage rug. Je draagt toch ook niet een gemiddelde schoenmaat 41 als je op kleinere of grotere voet leeft?

Hoe je bureauhoogte correct instellen stap 01

Stap 1

Stel je stoel correct in, als het kan met een open heuphoek. Lees meer.

Stap 1
Hoe je bureauhoogte correct instellen stap 02.jpg

Stap 2

Pas nu je tafel in hoogte aan. Ongeveer 3 à 5cm boven de elleboogpunt. Lees meer.

Stap 2